Za razliku od Rekonektivnog isceljivanja, Rekonekcija (ili Lična rekonekcija) se radi jednom u životu i ogleda se u omogućavanju osvešćivanja osnovnog ličnog potencijala i talenta. Stavljanje ovog dara u službu razvoja ljudske civilizacije, predstavlja ispunjenje naše svrhe rođenja i ostvarenje najviše licne sreće. Često se desi da klijenti promene posao, okruženje, životne okolnosti, kako bi bili u skladu sa svojom istinskom prirodom.

Kako radi?

Lična rekonekcija je postupak kojim se ponovo povezuju telesni energetski meridijani osobe (aksiotonalne linije) sa mrežom linija planete Zemlje i Kosmosa. Naime, svako telo ima sopstveni skup energetskih linija i tačaka koje imaju ulogu naše veze sa univerzumom kao kanal za prenos energije, svetlosti i informacija između velikog i malog, makrokosmosa i mikrokosmosa, univerzuma i čovečanstva.

Postupkom rekonekcije se, takođe, bude virtuelni lanci DNK, a postojećim lancima DNK usklađuju se frekvencije sa frekvencijama primarnog modela, pramodela DNK. Na taj način se lanci DNK rekonektuju, a protok kosmičke energije kroz telo potpuno obnavlja.

Koji su efekti?

Posledice rekonekcije su višestruke. Promene na osobi se ne ograničavaju samo na fizičko telo, nego su prisutne i u vitalnom, psihičkom i duhovnom aspektu ličnosti.

Osećaj temeljne sigurnosti i ravnoteže je, najčešće, prvi znak rekonekcije. Vraća se svest o povezanosti sa svetom i Kosmosom i osoba sebe doživljava kao deo jedne sveobuhvatne celine. Intuicija, tolerancija, strpljenje, radost, kreativnost su samo neke od osobina koje su sve izraženije. Odnos prema drugim ljudima i okolini je usklađeniji. Osoba postaje svesna svoje uloge u ovom fizičkom postojanju i njen odnos prema poslu i obavezama biva oslobođen prinude. Iako promene do kojih dovodi rekonekcija, najčešće, nisu upadljive odmah, u dužem periodu one su i te kako vidljive.

Ličnom rekonekcijom se oslobađamo strahova i osećaja krivice, umesto da se konfrontiramo, postajemo kreativniji, stičemo sposobnost boljeg izbora pri odlučivanju, stičemo veću sposobnost da darujemo i primimo ljubav, u stanju smo da uživamo u sadašnjem trenutku a takođe se balansira endokrini sistem koji kontroliše metabolizam.

Jedini ograničavajući faktor isceljujućeg i razvojnog efekta rekonekcije leži u spremnosti klijenta da prihvati promene koje sa sobom nosi ponovno povezivanje sa celinom.